DOUBLE ROOM

Bed1 GIƯỜNG LỚN
Max People2 NGƯỜI LỚN
ViewBỂ BƠI, SÂN VƯỜN
Room Size
Check Details

TRIPLE ROOM

Bed1 GIƯỜNG LỚN, 1 GIƯỜNG NHỎ
Max People3 NGƯỜI LỚN
ViewBỂ BƠI, SÂN VƯỜN
Wifi
Check Details

FAMILY ROOM

Bed2 GIƯỜNG
Max People4
ViewHỒ BƠI, SÂN VƯỜN
Wifi
Check Details

APARTMENT

Bed3 GIƯỜNG LỚN
Max People6 NGƯỜI LỚN
ViewHỒ BƠI, SÂN VƯỜN
Wifi
Check Details